drustvo sodnih izvedencev  

Sodno-izvedeniška mnenja

  • izdelava sodno-izvedeniških mnenj
  • preverjanje dokumentacije
  • po potrebi pregledi kraja nesreč in poškodb ter strojev in naprav na terenu
  • zagovori sodno-izvedeniških mnenj na sodišču

Varstvo pri delu

Storitve:

  • svetovanje v zadevah glede delovnih nezgod
  • izdelava izvedenskih mnenj pravnim in fizičnim osebam
  • svetovanje v primeru poškodbe pri deluPožarna varnost

Storitvei:

  • izdelava izvedenskih mnenj s področja požarne varnosti
  • raziskava požarov