drustvo sodnih izvedencev  
Izobražujemo sodne izvedence v okviru stalnega strokovnega izobraževanja v sodelovanju s predstavniki Ministrstva za pravosodje in Sodišč, enkrat letno.
Pripravljamo in usposabljamo kandidate za nove sodne izvedence, nudimo mentorstvo in jih spremljamo do uspešno opravljenega izpita pred komisijo na Ministrstvu za pravosodje.
 


Izobraževanje

Izobražujemo sodne izvedence v okviru stalnega strokovnega izobraževanja v sodelovanju s predstavniki Ministrstva za pravosodje in Sodišč, enkrat letno. Pripravljamo in usposabljamo kandidate za nove sodne izvedence, nudimo mentorstvo in jih spremljamo do uspešno opravljenega izpita pred komisijo na Ministrstvu za pravosodje.


 
Strokovni seminarji za kandidate za nove sodne izvedence
  • poučevanje kandidatov za sodne izvedence
  • obravnava zakonodaje in strokovne problematike
  • praktično usmerjanje in sodelovanje pri izdelavi vzorcev sodno izvedeniških mnenj
  • praktični strokovni preizkus
  • priprava na izpit