drustvo sodnih izvedencev  
   
Komisija sodnih izvedencev za varnost pri delu in požarno varnost za izobraževanje sodnih izvedencev in kandidatov

dr. Jože Horvat
Marko Koren
Damijan Lenošek
Branislav Orlič

 Upravni odbor

Marjan Šmalc, predsednik društva
Miran Pavlič, član

Sandra Senčič, član

Nadzorni odbor

Drago Borštnar, predsednik
Bernard Turk, član

Častno razsodišče

Emil Pirc
Andrej Jerše
Zvonko Milošič
Dušan Rožencvet
Marjan Šmalc